Subsidiebedragen sport en cultuur vastgesteld

Door Frank Grootemaat
Gepubliceerd: Vrijdag 12 Januari 2018, 14:35 uur
634 x bekeken
De toelages voor 2018 per lid van sportverenigingen en verenigingen voor kunst en cultuur zijn door B&W vastgesteld.


Het komende jaar ontvangen sportclubs naast een basisbedrag van 300,- een subsidie volgens deze staffel: lid 1 t/m 75: 13,-, lid 76 t/m 175: 10,-, lid 176 t/m 275: 8,-, lid 276 t/m 475: 5,-, lid 476 en verder: 4,-. Voor juniorleden, seniorleden en/of leden met een lichamelijke of verstandelijke beperking ontvangt een vereniging nog 10,- per lid extra. De subsidiebedragen zijn vastgesteld op basis van het door de gemeenteraad vastgestelde subsidieplafond ( 90.644,-) en het totaal aantal leden waarvoor door sportverenigingen een jaarlijkse subsidieaanvraag is gedaan.

Verenigingen voor kunst en cultuur ontvangen de volgende bedragen per lid: 95,83 (muziek instrumentaal), 32,09 (muziek vocaal), 36,91 (dans), 13,45 (cultureel/historisch), 27,32 (overig cultureel). De subsidiebedragen per lid zijn vastgesteld aan de hand van het door de raad vastgestelde subsidieplafond (40.086,-) en het totaal aantal leden waarvoor een jaarlijkse subsidieaanvraag is gedaan.