Subsidiebedragen sport en cultuur vastgesteld

Door Frank Grootemaat
Gepubliceerd: Vrijdag 12 Januari 2018, 14:35 uur
534 x bekeken
De toelages voor 2018 per lid van sportverenigingen en verenigingen voor kunst en cultuur zijn door B&W vastgesteld.


Het komende jaar ontvangen sportclubs naast een basisbedrag van €300,- een subsidie volgens deze staffel: lid 1 t/m 75: €13,-, lid 76 t/m 175: €10,-, lid 176 t/m 275: €8,-, lid 276 t/m 475: €5,-, lid 476 en verder: €4,-. Voor juniorleden, seniorleden en/of leden met een lichamelijke of verstandelijke beperking ontvangt een vereniging nog €10,- per lid extra. De subsidiebedragen zijn vastgesteld op basis van het door de gemeenteraad vastgestelde subsidieplafond (€ 90.644,-) en het totaal aantal leden waarvoor door sportverenigingen een jaarlijkse subsidieaanvraag is gedaan.

Verenigingen voor kunst en cultuur ontvangen de volgende bedragen per lid: €95,83 (muziek instrumentaal), €32,09 (muziek vocaal), €36,91 (dans), €13,45 (cultureel/historisch), €27,32 (overig cultureel). De subsidiebedragen per lid zijn vastgesteld aan de hand van het door de raad vastgestelde subsidieplafond (€40.086,-) en het totaal aantal leden waarvoor een jaarlijkse subsidieaanvraag is gedaan.