Eiland Belang wil brouwerij na verkiezingen bespreken

Door Judith Ploegman
Gepubliceerd: Woensdag 14 Februari 2018, 12:58 uur
1225 x bekeken
Op 21 februari staat het bestemmingsplan van Oudeschild op de agenda van de gemeenteraad. De raadsleden beslissen dan of ze het nieuwe plan willen vaststellen. Een onderdeel van die uitbreiding is de veelbesproken bierbrouwerij. Eiland Belang vindt dat de raad meer tijd nodig heeft om doordacht besluiten te kunnen nemen en wil dat het agendapunt pas na de verkiezingen wordt besproken, in de raadsvergadering van 18 april.


“Als raad moeten we de goede kaders afstemmen. Anders gaan de juristen van de fabriek en het college met de kernwaarden en de eisen van de buurtbewoners op de loop. Er zijn te veel onduidelijkheden en het beeldkwaliteitplan is onder de maat. Het lijkt op een reclamefolder van de brouwer.”

Volgens de politieke partij is er een second opinion nodig. De bierbrouwerij heeft adviesbureau SRO, een bureau dat gespecialiseerd is in stedenbouw, ingehuurd om invulling te geven aan het bestemmingsplan en om cijfers aan te leveren. Eiland Belang vindt dat dat niet had gemoeten en wil daarom informatie van een derde, onafhankelijke partij.

Volgens de gemeente is het niet ongebruikelijk dat bestemmingsplannen worden aangeleverd. “Door de aanlevering te verleggen naar de aanvrager, zijn de kosten ook voor de aanvrager en kan de gemeente een onafhankelijk oordeel vormen over de aangeleverde gegevens. Dat is ook gebeurd bij het bestemmingsplan Woonzorglocatie Gasthuisstraat, het bestemmingsplan Den Burg Molenstraat- Anne Frankstraat, bestemmingsplannen voor het verplaatsen van recreatieve slaapplaatsen en het bestemmingsplan Verzetstraat. Medewerkers van de gemeente en de Regionale Uitvoeringsdienst (de vroegere milieudienst, red.) toetsen de aangeleverde documenten kritisch als altijd.”

Het voorstel van Eiland Belang wordt besproken bij het vaststellen van de agenda. De partij vraagt alle raadsleden mee te gaan met het verzoek om uitstel.

De stukken die op de raadsvergadering worden besproken, zijn te vinden via de website van de gemeente, zie de link rechts op de pagina.